Helder schrijven is helder denken

Goed schrijven is meer dan schrijven alleen. Het gaat ook om helder denken. Want wie helder denkt, schrijft begrijpelijk. Het gaat erom dat je je in een ander kunt verplaatsen. Dat je de kunst van het weglaten verstaat. Want minder is meestal meer. En dat je doordringt tot de essentie van de boodschap. Goede schrijvers weten hoe belangrijk een krachtige tekst is om de kern van een boodschap over te brengen. Goede schrijvers weten hoe je moet communiceren.

Waarom

U wil uw doelgroep informeren, overtuigen en in beweging zetten. Medewerkers, klanten, publiek. Maar schrijf maar eens een artikel of brochure, waarmee je je organisatie doeltreffend in beeld brengt. Het ontbreekt u aan inspiratie of tijd voor een column. Of u vindt het moeilijk uw speech de juiste structuur en toon te geven. Ik doe dit voor u. Ik schrijf uw artikelen, columns, corporate stories en speeches. Begrijpelijk, gestructureerd en nauwgezet. Creatief en van hoge kwaliteit. En altijd in overleg met u. Want uw boodschap staat centraal. En samen komen we tot een uitstekende tekst.

Hoe

Start, briefing en planning

Elke opdracht begint met een gesprek. Daarin bespreek ik met u wat uw wensen en eisen zijn, wanneer ik kan beginnen met de opdracht en wanneer het werk is afgerond. Ik stel een heldere en realistische planning op en overleg met u over de te verwachten redactie-inzet. Indien u dat wenst, schakel ik derden in, bijvoorbeeld voor fotografie, vormgeving, drukwerk of vertalingen.

Inhoud, structuur en toon

Bij al mijn werkzaamheden verplaats ik mij in uw doelgroepen, doelstellingen en boodschappen en stel ik mijzelf de vraag of en hoe uw publicatie bijdraagt aan uw communicatiedoelstellingen. Ik haal de juiste content boven water, scheid relevante van irrelevante informatie en verwoord complexe materie op heldere wijze. Met een scherp oog voor stijl, structuur, taal en toon schrijf ik teksten die aantrekkelijk, helder, verzorgd en van hoge kwaliteit zijn.

Bronmateriaal

Bij het schrijven, redigeren of corrigeren baseer ik mij op het door u beschikbaar gestelde bronmateriaal. Als het nodig is meer bronmateriaal te vergaren doe ik zelf gedegen onderzoek en/of neem ik interviews af.

Kwaliteit

Een goede samenwerking leidt tot de beste resultaten. Daar ben ik van overtuigd. Daarom onderhoud ik een goede relatie met u. Ik voer de regie over uw opdracht, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. We bespreken regelmatig de voortgang met elkaar. Ten slotte doe ik er alles aan om klachten te voorkomen. En als er toch klachten zijn, dan los ik die adequaat op.