Recent werk

Delta Marktonderzoek

Delta Marktonderzoek verricht kwalitatief en kwantitatief onderzoek voor marketeers en gebruikers van onderzoeksresultaten, die werkzaam zijn in alle sectoren, in zowel het grootbedrijf als het midden- en kleinbedrijf. Het bureau levert maatwerk en ontzorgt zijn klanten, van het aanscherpen van de vraagstelling tot en met het presenteren van de onderzoeksresultaten. KRONENBERGschrijft (her)schreef de webteksten van de website www.deltamarktonderzoek.nl, met speciale aandacht voor een grotere vindbaarheid van de site (Search Engine Optimalization) en een scherpere uitleg van de dienstverlening van Delta Marktonderzoek.

Smart Mobility Stories

Nederland heeft de ambitie om koploper te worden op het gebied van smart mobility, met de focus op automobilisten. Daarom is op de Automotive Campus in Helmond de Innovatiecentrale ingericht. Dit is een proeftuin waar overheden, kennisinstituten en bedrijven samen intelligente transportsystemen (ITS) kunnen testen en samen kunnen werken aan slimmer verkeersmanagement. In opdracht van de Innovatiecentrale verricht KRONENBERGschrijft redactionele werkzaamheden voor de nieuwsbrief Smart Mobility Stories. De werkzaamheden betreffen onder meer redactieoverleg, het schrijven en redigeren van artikelen (onder meer het afnemen en uitwerken van interviews, en het opstellen van artikelen) en eindredactie. Smart Mobility Stories.

Lyceo

Lyceo is de grootste examentrainer van Nederland. De organisatie helpt middelbare scholieren bij de voorbereiding op hun eindexamens. Daarnaast is Lyceo een landelijk kennisnetwerk van locaties, waar huiswerkbegeleiding en bijles worden aangeboden, aan zowel middelbare als basisscholieren. Lyceo wil vertrouwen geven en betrouwbaar zijn. De organisatie wil autoriteit en kwaliteit uitdragen in de richting van al haar doegroepen: ouders van schoolgaande kinderen, middelbare scholieren, studenten die op zoek zijn naar een bijbaan als huiswerkbegeleider of bijlesdocent, en professionals die bij Lyceo willen werken. De website is een essentieel middel om deze ambitie te realiseren. Lyceo vroeg KRONENBERGschrijft de webteksten te redigeren, met speciale aandacht voor doelgroepgerichtheid en tone-of-voice. www.lyceo.nl.

Kinderrechtenmonitor

De Kinderrechtenmonitor bericht jaarlijks over hoe het met specifieke groepen kinderen (0-18 jaar) in Nederland gaat. Ook brengt de monitor elk jaar in kaart in welke mate bestaande wetgeving, beleid en voorzieningen voldoen aan de eisen uit het Kinderrechtenverdrag. In opdracht van de Kinderombudsman verzorgde KRONENBERGschrijft de tekstredactie van drie domeinen van de Kinderechtenmonitor 2016: bescherming tegen exploitatie en geweld; vrijheidsbeneming en jeugdstrafrecht; minderjarige vreemdelingen.

European Truck Platooning Challenge

In het kader van het voorzitterschap in 2016 van de Europese Unie heeft Nederland het initiatief genomen tot de European Truck Platooning Challenge 2016. Truck platooning is een vorm van smart mobility, waarbij vrachtwagens coöperatief op korte afstand van elkaar rijden op basis van de technologie van geautomatiseerd rijden. Transportbedrijven profiteren daarbij van lager brandstofgebruik en verbeterde (chauffeurs)productiviteit en de samenleving profiteert van minder ongevallen, veiliger verkeer, minder drukke wegen en minder CO2-uitstoot. In de eerste week van april reden zes platoons van verschillende vrachtwagenfabrikanten vanuit België, Duitsland en Zweden over de openbare weg naar Rotterdam. Bij de Challenge waren diverse stakeholders betrokken, zoals overheden, vrachtwagenfabrikanten, wegautoriteiten en -beheerders, logistieke dienstverleners en kennisinstituten. KRONENBERGschrijft verzorgde het contentmanagement en de webredactie. www.eutruckplatooning.com.

Opdrachtgevers

KRONENBERGschrijft werkt(e) onder meer voor

Aedes-Actiz – AKD Prinsen van Wijmen – Beter Benutten – Celgene – Delta Marktonderzoek – EMMA Communicatie – Hivos – Hoogheemraadschap van Delfland – ING Real Estate – Innovatiecentrale – Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) – Kinderombudsman – Koninklijk Instituut voor de Tropen – KPN Consulting – Loyens & Loeff – Lyceo – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Ministerie van Economische Zaken – Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Nationaal Comité 4 en 5 mei – Nationale-Nederlanden – Nederlandse Emissieautoriteit – Provincie Noord-Brabant – Provincie Zuid-Holland – Raad van State – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Rijkswaterstaat – Rotterdam Climate Initiative – Vacaturekrant.nl / Telegraaf Media Groep – Vereniging van Nederlandse Gemeenten / Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten – Vestius advocaten